Klassisk massage

Klassisk massage benämns även Svensk massage och är den
vanligaste massageformen och den som de flesta tänker på, när man talar om
massage. Det blir dock oftast så, att varje massör masserar på sitt sätt.

 

I min massage utgår jag, Elisabet, alltså från den
klassiska massagen. Den består bl a av strykningar, knådningar och friktioner.
Jag brukar dock utföra massagen på ett mjukare sätt än vad som är vanligt.

 

I massagen lägger jag också vid behov in kompletterande
metoder. Det är tekniker, som syftar till att lösa upp spänningar i
muskulaturen. Som exempel kan nämnas en kombination av pressur – tryck – och
resonansbehandling – svaga vibrationer.

 

Anledningen till att jag använder förhållandevis mjuka
metoder är, att musklerna inte ska spänna till mera och gå i baklås. Det är
något, som kan hända, om det gör för ont.