Fibromassage

Som namnet antyder är fibromassagen främst ämnad åt
patienter med fibromyalgi. Den kan även passa till andra personer med
smärta.

 

Tekniken är mycket mjuk och varsam. Man använder mycket
olja för att friktionen inte ska bli för hård. De grepp som används är framför
allt strykningar. Övriga grepp sker med långsamma rörelser.

 

För att en förbättring av fibromyalgin ska ske är tanken,
att massagen ska kombineras med lättare träning, tillskott av näring,
avslappningsövningar etc.

 

Metoden togs fram i ett projekt i mitten av 1990-talet. Man
kunde se stora förbättringar bland projektdeltagarna.