Dr Bach´ blomsterterapi

Dr Bach (1886-1936) var en engelsk läkare och homeopat. Han ansåg att skolmedicinen ensidigt inriktar sig på att bota symptom och inte ser helheten. Homeopatin uppfattade han som komplicerad och att den använder sig av många starka gifter för att hela. Han blev med åren allt säkrare på att naturen har något enklare att erbjuda oss för läkning.

 

Han var också övertygad att patientens sinnesstämning påverkar den kroppsliga hälsan. Är sinnet i obalans kommer också kroppen i obalans. De medel, som behövs för att hela finns i naturen, menade han. Efter ett antal år hade han funnit 38 medel, framställda av olika läkeörter.

 

Efter ingående samtal med patienten, blandar terapeuten till de medel, som är lämpliga för just den personen. Medlen tas i vanligt vatten, minst fyra gånger om dagen. Behandlingstiden är beroende av hur länge patienten varit sjuk och hur stark sinnenas obalans är. Medlen påverkar inte och påverkas inte av annan medicinering.

 

Han hittade också ett akutmedel (rescue på engelska). Det är droppar som kan appliceras på en skada för att eliminera smärta eller stilla blodflöde. Det är också verksamt vid oro, ångest och liknande