Bindvävsmassage

Bindvävsmassage är lämplig att ge till personer, som är
mycket spända eller som känns hårda och stela i kroppen. Om bindväven är
förtätad kan det uppstå cirkulationsrubbningar. Det kan upplevas som att det
pirrar eller sticker i t ex armar eller ben. Då kan det också vara lämpligt med
bindvävsmassage. Som terapeut måste man alltid diskutera med personen för att
komma fram till rätt behandlingsmetod.

 

Massagen syftar till att dra isär trådar, som bindväven är
uppbyggd av. Det bildas lätt för mycket av dessa. Den strama strukturen blir
mjukare och cirkulationen ökar av behandlingen. Man arbetar alltså främst med
den bindväv, som ligger under huden. Massagen genomförs med drag och hakningar.
För det mesta drar man längs ben- och muskelkanter samt på och längs senplattor
i en bestämd ordning.

 

Bindvävsmassagen är en kraftfullare teknik än den klassiska
massagen. Eftersom bindväven är full av nervändar o dyl får man även, genom det
centrala nervsystemet, en indirekt påverkan på inre organ.

 

Denna teknik uppfanns på 1920-talet av en tysk sjukgymnast,
Elisabeth Dicke, som hade drabbats av en cirkulationsrubbning i höger ben samt
smärtor i korsbens- och bäckenområdet. Det blev tal om amputation, men hon ville
inte det. Helt intuitivt började hon massera sig med drag och strykningar i
området. Hon blev bra och kunde så småningom återgå till arbetet. Hon utarbetade
sedan tillsammans med läkare bindvävsmassagen.

 

Bindvävsmassage ska inte ges till gravida eller till
personer med hjärtinsufficiens. Inte heller vid akuta tillstånd är
bindvävsmassage lämpligt.

 

Vad är bindväv?

Bindväv är en stödjevävnad i kroppen, som ser olika ut, beroende på var den finns. Den finns
t ex under hela huden, i kärlväggar, i ben- och broskvävnad, i fettväv samt som
utfyllnad i kroppens olika hålrum. Den består bl a av bindvävstrådar,
bindvävsceller och en grundsubstans. Den inbördes blandningen gör att bindväven
ibland är tät och oelastisk och ibland lösare.

 

Bindväven försörjs rikligt av nerver och blodkärl. I
bindväven finns också stora delar av vårt immunförsvar.

 

Bindväven är även ett reparationsmaterial. Ett sår läker
genom att kroppen producerar bindväv. Ärret blir mera oelastiskt än huden
runtom. Kroppen uppfattar även andra påfrestningar – t ex stress, spänningar,
smärta – som en form av skada och producerar mera bindväv. Det gör att bindväven
blir alltför förtätad och medför att cirkulationen blir sämre.